Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Služby

Realizace

NaturaServis aktivní ve vzdělávacích programech

NaturaServis aktivní ve vzdělávacích programech

Společnost NaturaServis s.r.o. se v rámci svých osvětových programů podílí i na podpoře projektu školní družiny „Veselí psičkovia“ při ZŠ s MŠ Gaštanová v Žilině. Tento ekologicko-kynologický kroužek zážitkovou formou směřuje malé milovníky přírody především k respektu k živočichům a jejich...
Instalace bariéry v lokalitě

Instalace bariéry v lokalitě "U tří rybníčků" v Písku

Za účasti místní veřejnosti instalovala Naturaservis s.r.o. další dočasnou bariéru chránící obojživelníky před vstupem do vozovky, tentokrát v lokalitě „U tří rybníků“ v Písku. Naše firma poskytla materiál pro stavbu zábran a provedla odborné zaškolení místních dobrovolníků, které...
Realizace atypické zahrady v Praze

Realizace atypické zahrady v Praze

V červnu 2014 se nám podařilo dokončit velký a po technické stránce složitý projekt - doplnit rozsáhlou zahradu v Praze o vodní prvky: potok s nuceným oběhem a soustavu lesních jezírek s kapacitní filtrací. Zahrada je atypická svou velkou rozlohou i položením v členitém terénu. Množství druhů...