Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Instalace bariéry v lokalitě "U tří rybníčků" v Písku

21. března 2015
Za účasti místní veřejnosti instalovala Naturaservis s.r.o. další dočasnou bariéru chránící obojživelníky před vstupem do vozovky, tentokrát v lokalitě „U tří rybníků“ v Písku. Naše firma poskytla materiál pro stavbu zábran a provedla odborné zaškolení místních dobrovolníků, které zorganizovalo odd. ochrany přírody Městského úřadu v Písku. Výsledkem společné akce je  400 m dlouhá bariéra, jejíž součástí je i podchod pod silnící, a do budoucna samozřejmě množství zachráněných živočichů. Průběhu prací přihlížela i Česká televize a Český rozhlas. Odkazy na jejich reportáže naleznete pod tímto textem. Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli za vytvoření přátelské atmosféry a hlavně za dobrou práci!

Reportáž ČT si můžete prohlédnout zde (přibližně 16. minuta).
Reportáž Českého rozhlasu naleznete zde.  

NS_Web_Realizace_Pisek_02.jpg    NS_Web_Realizace_Pisek_01.JPG