Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Služby

Realizace

Temelín

Světově unikátní záchranný transfer Temelín

112,502 jedinců obojživelníků a plazů. Tak tolik zvířat se podařilo naší firmě přenést z území v blízkosti elektrárny Temelín do náhradních lokalit v rámci projektu záchranných transferů v letech 2015–2017. Rozsah tohoto projektu nemá obdoby ani u nás ani ve světě a je tak příkladem nalezení...
Transfery vodních měkkýšů, obojživelníků a plazů v Bratislavě, Slovenská republika

Transfery vodních měkkýšů, obojživelníků a plazů v Bratislavě, Slovenská republika

NaturaServis zajišťovala pro Mestké lesy v Bratislave transfery zvláště chráněných živočichů, zejm. plazů, obojživelníků a vodních měkkýšů v souvislosti s projektem odbahnění Vydrických nádrží. Instalovala dočasnou odchytovou bariéru v délce 1.500 metrů, vč. odchytových nádob, které byly...
Unikátní biotop pro živočichy a rostliny vznikl na Žižkově, Praha

Unikátní biotop pro živočichy a rostliny vznikl na Žižkově, Praha

Náhradní biotop pro zvl. chráněné druhy zejm. obojživelníků a plazů byl vybudován dle podmínek Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy na bývalém nákladovém nádraží Žižkov. NaturaServis dle těchto podmínek vytvořila celou mozaiku biotopů, která umožní dlouhodobé přežívání a...

Mapa realizací po ČR (do března 2020)

Mapa realizací po ČR