Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Bariéry (zábrany)

Instalujeme přenosné nebo trvalé bariéry v místech výstavby nových silnic a dálnic, zajišťujeme odchyt chráněných živočichů a jejich transfer mimo staveniště. Přenosné nebo trvalé bariéry vybudované na místech, kde dochází k častému a hromadnému přejíždění obojživelníků, zajišťují jejich ochranu na již existujících komunikacích. Každý rok je tak postaveno  mnoho kilometrů přenosných odchytových bariér na různých místech ČR. Vyvinuli jsme originální systém trvalé bariéry, který je přihlášen jako užitný vzor na Úřadu průmyslového vlastnictví.  Tato bariéra má velmi snadnou montáž bez použití těžké techniky, příznivou cenu, 100% účinnost i pro ocasaté obojživelníky, možnost dočasné demontáže, použitelnost ve velmi členitém terénu, vysokou životnost.


Přenosné bariéry (zábrany)


    

Instalace a údržba přenosné odchytové bariéry (zábrany) proti vstupu obojživelníků a plazů na komunikace nebo do prostoru stavenišť, případně do dalších prostor, kde všem drobným živočichům, hrozí nebezpečí.  Na stavbách  zajišťujeme rovněž i odchyt chráněných živočichů a jejich transfer mimo staveniště.  K tomu máme potřebné výjimky udělené orgány ochrany přírody České republiky.

Trvalé bariéry (zábrany)


    
 
Instalace trvalé bariéry (zábrany) proti vstupu obojživelníků a plazů na komunikace nebo na místa, kde těmto živočichům hrozí nebezpečí. Trvalé bariéry také slouží pro živočichy jako naváděcí systém pod mostky, propustky - jak ukazuje fotografie vpravo.