Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Záchranné transfery

Pomocí přenosných bariér zajišťujeme odchyt chráněných živočichů (obojživelníků, plazů a dalších drobných živočichů) v lokalitách zasažených investiční výstavbou (např. stavbou silnic a dálnic, sídlišť, obchodních center nebo přípravou na těžbu v lomech či dolech) a jejich transfer mimo staveniště na náhradní lokality nebo do Herpetologické stanice v Hradci Králové k dočasné deponaci.

NS_Web_Zachranne-transfery_03.jpg    NS_Web_Zachranne-transfery_07.jpg
Záchranné transfery vyžadují mnohdy zásahy přímo na staveništi.

Naturaservis dokáže realizovat záchranné transfery celé řady živočichů. Kromě plazů a obojživelníků zajišťuje i odchyty např. ryb, raků, mlžů apod. I pro ně máme v Herpetologické stanici příslušné deponační nádrže, sloužící k jejich dočasnému chovu.

NS_Web_Zachranne-transfery_04.jpg    NS_Web_Zachranne-transfery_05.jpg
Rak kamenáč                                                             Zařízení pro deponaci raků