Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Biologické průzkumy

NaturaServis s.r.o. provádí biologické průzkumy - batrachologické, herpetologické, ornitologické, mammaliologické, botanické, dále zajišťuje zpracování průzkumů ichtyologických, astakologických, malakologických a entomologických. Výstupem těchto prací jsou zprávy o výsledcích průzkumů. Pokud jsou průzkumy zajišťovány periodicky, je součástí průzkumů i stručná analýza vývoje sledované bioty na daném území.