Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Obnova tůní a mokřadů

Hlavním cílem je obnova starých, již nevyhovujících rozmnožovacích stanovišť pro obojživelníky (vodních nádrží) a budování nových náhradních vodních ploch. Za tímto účelem bylo již naší firmou obnoveno nebo nově vybudováno několik set různě velkých vodních ploch po celé ČR. Vybudované a upravené nádrže jsou monitorovány a je na nich prováděna potřebná údržba.

NS_Web_Obnova-tuni_01.jpg    NS_Web_Obnova-tuni_02.jpg
Realizované a již plně zarostlé tůně

Budování či revitalizace tůní se zpravidla skládá z odtěžení přebytečného sedimentu, sběru a odvozu (toxického) odpadu, pokládky geofólie a úpravy břehů pro snadný vstup i výstup živočichů. Každou tůň či jezírko je třeba realizovat s ohledem na konkrétní potřeby živočišného druhu, kterému je určena. Výsledkem je pak nejenom lepší vzhled, ale především funkčnost dané tůně nebo jezírka z hlediska poskytnutí příznívých podmínek pro život a rozmnožování.

NS_Web_Obnova-tuni_03.jpg    NS_Web_Obnova-tuni_04.jpg
Původní, nevyhovující, stav tůně                                                          Sběr a odvoz toxického odpadu

NS_Web_Obnova-tuni_05.jpg    NS_Web_Obnova-tuni_06.jpg
Pokládka fólie                                                                                      Závěrečné úpravy před napuštěním vodou

Při složitějších úpravách využíváme těžkou techniku. I přes její použití však dbáme na minimální poškození okolní krajiny.

NS_Web_Zachranne-transfery_10.jpg    NS_Web_Zachranne-transfery_09.jpg
Ukázka probíhajících úprav s použitím bagrů