Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

NaturaServis aktivní ve vzdělávacích programech

3. května 2015
Společnost NaturaServis s.r.o. se v rámci svých osvětových programů podílí i na podpoře projektu školní družiny „Veselí psičkovia“ při ZŠ s MŠ Gaštanová v Žilině. Tento ekologicko-kynologický kroužek zážitkovou formou směřuje malé milovníky přírody především k respektu k živočichům a jejich životnímu prostředí. V průběhu environmentálního koutku, pod vedením paní vychovatelky Maťky Michalkové,  žáci 3. třídy vytvořili tento obrázek jako poděkování za poskytnuté propagační materiály, odbornou studijní literaturu a budky pro ptáky i netopýry, které dětem věnovala naše společnost v tomto roce. 

NS_Web_Vzdelavani_01-(2).jpg
Foto: © Zmysel života, n.o.