Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Nové biotopy pro obojživelníky - Bohunice

1. dubna 2009
Na jaře 2009 jsme vybudovali nové biotopy pro obojživelníky v katastrálním území Bohunice (Jihočeský kraj).

     
Vytvořili jsme na třech místech soustavu tůní, které mají odlišné rozměry, hloubku a míru zastínění. Při jejich budování jsme zachovali porosty sítiny i ostřic. Tyto nové plochy jsou vhodné pro celé spektrum herpetofauny: sestávají se z plně osluněných tůní, ale i částečně nebo zcela zastítěných. Tůně mají různou hloubku, takže vyhovují nárokům různých druhů obojživelníků. Jsou napájeny průsakem ze silně podmáčeného okolního terénu. Jejich okolí skýtá dostatek příležitostí pro hibernaci živočichů.