Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Osvětová akce na Plachtě, Hradec Králové

15. dubna 2012
Dne 14.4.2012 jsme zorganizovali na základě poptávky Královéhradeckého kraje jednodenní osvětově výchovnou akci v  přírodní památce Na Plachtě v Hradci Králové - "Den otevřených dveří Na Plachtě".

    

Již od 7 hodin jsme instalovali ukázky systému bariér na ochranu obojživelníků a plazů. Představen byl systém dočasné bariéry s ukázkou správné instalace odchytových nádob. Dále byl představen systém trvalé bariéry, která je bezobslužná. 

Ukázali jsme naše i exotické zástupce obojživelníků a plazů, dále pak dva druhy škeblí. Děti krom živých exponátů nejvíce zaujal hmyzí hotel a dřevěné varhany. Pozornost vzbudilo i množství různých druhů budek pro dutinové ptactvo. Veřejnosti jsme představili i některé programy společnosti NaturaServis s.r.o. pro ochranu přírody. Řada lidí si poprvé v životě sáhla na hada. Zejména pro děti bylo toto stanoviště největší atrakcí.
 
V průběhu dne byly uskutečněny dvě procházky zájmovým územím doplněné odborným výkladem a ukázkou odchytu obojživelníků přímo v terénu. Podařilo se nám ukázat řadu druhů obojživelníků a plazů, ale i hnízda ptáků, snůšky blatnic, upozornit na ruzné druhy vodního hmyzu.