Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Suchohrad, Slovensko, revitalizace mokřadu

30. listopadu 2016
NaturaServis vytvořila projekt revitalizace slepého ramene řeky Moravy (Gríbel) v obci Suchohrad ve Slovenské republice. Projekt vznikl na základě podrobných biologických průzkumů unikátního mokřadního biotopu, který se nachází přímo v centru obce. Průzkumy potvrdili mimo jiné existenci 9 druhů obojživelníků,  tří druhů plazů, vzácných druhů brouků jako je roháč obecný nebo nosorožík kapucínek. NaturaServis rozdělila celý projekt na několik etap, v roce 2016 realizovala I. etapu: odtěžení části sedimentu ze dna mokřadu, úpravu části litorálního pásma, prořezání dřevin a instalaci informačních panelů s grafikou Jana Dungela.