Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Trvalá bariéra na ochranu obojživelníků a plazů na dálnici D11

15. září 2008
V srpnu 2008 jsme ukončili projekt na ochranu populací obojživelníků a plazů ohrožených provozem na  D-11 na lokalitě Kozí hůra (nedaleko obce Dobšice).  Celkový pohled na trvalou bariéru ve směru na Prahu Bariéra je zhotovena z  TRAPLASTu, materiálu získaného recyklací plastů všech možných druhů. I TRAPLAST je recyklovatelný po skončení životnosti, která se však počítá na mnoho desítek let.

    

Náš systém trvalé bariéry vyrobené z TRAPLASTu  jsme dali registrovat jako  průmyslový vzor u Úřadu průmyslového vlastnictví. Realizací tohoto projektu jsme zajistili udržení populací obojživelníků a plazů v oblasti Kozí hůry. Trvalá bariéra je dlouhá celkem 1 150 m a je oboustranná. Umístění bariéry bylo vybráno na základě analýzy dat výskytu obojživelníků získaných v průběhu minulých tří let, kdy byla tato lokalita chráněna naším systémem přenosné bariéry v rámci ochrany celé D11 (podrobněji viz sekce FaunistikaProjekt na ochranu obojživelníků a plazů při stavbě dálnice D11). Ošetření propustku na D11 trvalou bariérouVýsledky této analýzy dle přesně identifikovaných míst odchytu nám pak umožnily určit místa pro stavbu trvalé bariéry tak, aby zábrany proti vniknutí živočichů na dálnici byly postaveny na potřebných místech a ne zbytečně. Toto záchranné opatření bylo provedeno na základě výsledků konzultací s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a terénními herpetology z ČR. Tím byly úspěšně splněny všechny podmínky v rozhodnutí ministra životního prostředí.