Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Ústí Berounky - biologický průzkum

30. září 2009
Koncem léta 2009 jsme ukončili biologický průzkum ústí Berounky v Radotíně. Důvodem bylo získat potřebné znalosti o fauně, floře a vegetaci tohoto území v dostatečném předstihu před realizací investičního záměru - vybudování přístavu sloužícího k obsluze sportovních a rybářských lodí.
 
   

V předmětném území byly realizovány následující průzkumy:

            botanický průzkum
            malakologický průzkum
            průzkum ostatních bezobratlých
            ichtyologický průzkum
            herpetologický průzkum
            ornitologický průzkum
            mammaliologický průzkum

Zjistili jsme, že plánovaná výstavba není z hlediska druhové ochrany rostlin významná. Přímo se nedotkne žádného chráněného druhu. Důležitější než chránit jednotlivé druhy je zvolit vhodný kompromis mezi výstavbou a konzervativním přístupem ke krajině. Je třeba se vyhnout možnosti, že se z nivy Berounky stane zóna asfaltových cest, anglických trávníků (případně stále invadovaných obtížnými neofyty) a tabulek se zákazy.
 
Doporučili jsme investorovi investičního záměru:
 
  • v budoucím stavu nivy Berounky  zachránit stopy venkovského rázu krajiny, nedovolit úplné poměstštění nebo zahradně-architektonickou denaturaci a tvorbu syntetické přírody,
 
  • obnovit adekvátní údržbu vegetace zejména trávníků. Vyloučit změnu v parkové trávníky. Vyloučit výsev kupovaných směsek údajně „přirozených“ druhů .
 
  • nepřemazávat dosavadní ráz krajiny novou radikální změnou, vyjít z původních základů a ze současného stavu.