Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Zoo Praha - nová expozice pro ropuchy a ještěrky

30. dubna 2016
Zoo Praha je obohacena o novou "Biotopovou expozici ropuch a ještěrek". Nové biotopy - tůňky a suchou zídku - pro oba druhy (ještěrku zelenou a ropuchu zelenou) lze nalézt hned za "velemlokáriem".  NaturaServis je vybudovala s cílem představit návštěvníkům zoo biotopové nároky obou druhů a vytvořit pro ně nová rozmnožovací stanoviště. Kamenná zídka bude sloužit jako hibernační stanoviště ještěrek, ropuch i ostatních drobných živočichů.