Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Deponování živočichů v Herpetologické stanici

Uskutečňujeme záchranné odchyty živočichů v místech, kde jsou živočichové nebo rostliny ohroženi například výstavbou supermarketů, nových komunikací, rozšiřováním výsypek dolů a podobně. Všichni obojživelníci, plazi a ostatní drobní živočichové jsou odloveni a je zajištěn jejich okamžitý transfer do Herpetologické stanice v Hradci Králové. Tam jsou dočasně umístěni v deponačních nádržích do doby, než bude možné vypustit je na původní či náhradní stanoviště.

NS_Web_Deponovani_zivocichu_01.jpg    NS_Web_Deponovani_zivocichu_03.jpg

Deponace je možná na dlouhou dobu, tedy i přes zimní období. Je-li to možné,  odstraňujeme v přírodě ohrožující faktor a všechny živočichy opět vypouštíme – v dohodě s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR -  na původní stanoviště. V opačném případě nalezneme nová vhodná stanoviště a po dohodě s  Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR na ně živočichy vypustíme. Této služby může být využito i při různých výstavbách, asanacích nebo rekonstrukcích, například železničních tratí a náspů, kde velmi často žijí  nebo zimují plazi.


                        NS_Web_Logotyp-tacr.jpg        NS_Web_Logotyp-alfa.jpg

Vývoj deponančních nádrží pro dočasné držení obojživelníků, plazů a dalších drobných živočichů a rostlin byl financován Technologickou agenturou ČR v rámci Programu alfa.