Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Zpracování návrhů na ochranu živočichů a rostlin

Zpracováváme návrhy  opatření k ochraně živočichů a rostlin, vč. způsobů financování, a realizujeme je dle potřeb orgánů státní správy (Ministerstva životního prostředí, Agentury na ochranu přírody a krajiny České republiky), samospráv, podnikového sektoru nebo fyzických osob. Návrhy projednáváme s orgány ochrany přírody a poté se zákazníky. Na základě odsouhlasených návrhů realizujeme v terénu jednotlivá opatření: instalaci bariér (zábran), obnovu mokřadů a tůní, záchranné transfery, posilování ohrožených populací v Herpetologické stanici v Hradci králové, vyřezávání náletových dřevin, likvidaci invazních druhů rostlin a další práce.