Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Herpetologická stanice
Herpetologickou stanici v Hradci Králové založila NaturaServis s.r.o. v roce 2004 jako zařízení pro dočasnou držbu plazů a obojživelníků mimo jejich původní stanoviště (zpravidla ohrožená hospodářskou nebo jinou činností). Herpetologická stanice je zaměřena především na chov a rozmnožování...