Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Den otevřených dveří Na Plachtě v Hradci Králové

28. dubna 2014
Dne 26. 4. 2014 uspořádala společnost NaturaServis s.r.o. pod záštitou radního za životní prostředí a zemědělství Ing. Jana Tippnera a ve spolupráci s Královéhradeckým krajem „Den otevřených dveří v PP Na Plachtě“. Program osvětové akce byl tvořen dvěma komentovanými prohlídkami lokality, diskusí o projektech na ochranu přírody, o projektech na ochranu herpetofauny a ostatních skupin živočichů.


Na informačním stanovišti NaturaServis s.r.o. probíhala celodenní komentovaná ukázka obojživelníků a plazů, kteří byli historicky zaznamenáni na území přírodní památky, včetně dalších zástupců české herpetofauny a vybraných exotických druhů. V blízkosti tohoto stanoviště byla nainstalována část dočasné odchytové a trvalé odrazové bariéry, která slouží jako ochrana obojživelníků a plazů na našich komunikacích. NaturaServis vystavila zároveň i další produkty sloužící buď pro vzdělání - dřevěné "varhany" opatřené popisky druhů keřů a stromů - nebo pro ochranu fauny: dřevěné budky pro dutinové druhy ptáků, polobudky, umělé hnízdní nory pro ledňáčka říčního a hnízdní podložky.

Pro návštěvníky v dětském věku byla v průběhu komentované prohlídky lokality připravena vzdělávací hra zaměřená na obojživelníky a plazy, kteří se v PP Na Plachtě vyskytují.

Osvětové akce se odhadem zúčastnilo osmdesát až sto návštěvníků lokality. Tato akce byla navštívena rovněž zástupci Královéhradeckého kraje a pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Dílčí části programu této akce se staly součástí reportáže odvysílané na stanici Český rozhlas Hradec Králové dne 26. 4. 2014.