Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Zoo Praha - expozice ve dvojvoliéře pro plazy

3. října 2013
Dne 2.10.2013 jsme úspěšně ukončili zakázku pro Zoo Praha - zoologické zahradě jsme předali zcela novou expozici ve dvojvoliéře pro plazy vytvořenou podle vlastního návrhu. 

   

Nové biotopy jsou určeny jen pro naše druhy plazů, zejména zmije, užovky a různé druhy ještěrek. Speciální systém oplechování (vlastní užitný vzor) zabrání úniku plazů mimo voliéry. Přírodniny (pařezy, větve, kameny, rostliny) jsou rozmístěny tak, aby napodobovaly přirozená stanoviště chovaných plazů. Pro druhy vyžadující vodu jsme vybudovali malou tůňku.

Novou expozici naleznete v Zoo Praha v části nazvané Zakázanka.