Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Obnova mokřadu příléhajícího k pražskému silničními okruhu

31. srpna 2013
Cílem NaturaServis s.r.o. bylo obnovit mokřadní plochu, která by vhodným způsobem navazovala na biotopy položené níže na vodoteči, ale nebránila by hospodářskému využívání ostatní plochy. Obnovením mokřadu vznikla plocha, kterou využívají zejména obojživelníci jako své rozmnožovací, pobytové i hibernační stanoviště. Mokřad slouží i celé řadě dalších živočichů, od bezobratlých až po spárkatou zvěř.

     

Pozemky od soukromého vlastníka odkoupil Pozemkový spolek NATURA. Poté bylo započato s pracemi na rekonstrukci mokřadu. Území, kde byl obnovem mokřad, je monitorováno. V roce 2013 (dva roky po obnově mokřadu) byla zjištěna přítomnost druhů skokan zelený - nižší desítky, ropucha obecná - jednotlivci, skokanů (Rana sp.) - nižší desítky a ještěrky obecné - jednotlivci. Pomalu tedy dochází k obnově celého spektra herpetofauny. To svědčí o úspěšnosti realizovaného opatření na ochranu přírody a splnění celkových cílů opatření.