Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Ochrana obojživelníků u přehrady Souš

20. června 2013
V roce 2013 (stejně jako v minulých letech) jsme instalovali celkem 565 m dočasných odchytových bariér na ochranu obojživelníků proti vstupu na silnici vedoucí podél přehrady Souš.

     

Všechny odchytové nádoby a lapoly byly dvakrát denně kontrolovány a čištěny proškolenou obsluhou. Zachycení živočichové byli po determinaci druhu a pohlaví vypouštění dále za vozovkou ve směru svého původního tahu.