Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Projekt deponačních nádrží v Herpetologické stanici

5. ledna 2013
tacr_logo_cz-1.png

NaturaServis s.r.o. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze realizuje projekt zaměřený na vývoj a testování technických zařízení - deponačních nádrží -  pro dočasnou deponaci chráněných druhů rostlin a živočichů. Tento projekt je financován Technologickou agenturou ČR.
 
     

Technická zařízení - deponační nádrže - jsou umístěna na pozemku společnosti NaturaServis s.r.o. v  Hradci Králové. Pro účely projektu zde byl vymezen prostor o rozloze 846 m2, na němž bylo v letech 2011 a 2012 vybudováno 80 technických zařízení - deponačních nádrží -  určených k dočasné deponaci rostlin a živočichů a 2 malá zahradní jezírka z tvrzeného PVC, která byla ponechána přístupná místním druhům obojživelníků.

V rámci tohoto projektu testuje NaturaServis s.r.o. materiály pro výrobu technických zařízení - deponančních nádrží, jejich konstrukci a vytvořené biotopy pro různé druhy živočichů a rostlin (obojživelníky, plazy, drobné savce, vodní rostliny). Projekt započal v roce 2011 a bude ukončen ke konci roku 2014.