Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Projekt na ochranu obojživelníků a plazů při stavbě dálnice D11

31. října 2008
V letech 2004 až 2008 jsme realizovali velký projekt na ochranu populací obojživelníků a plazů ohrožených stavebními pracemi při výstavbě dálnice D-11 z Poděbrad do Hradce Králové. Realizaci záchranných opatření uložil Ředitelství silnic a dálnic (investorovi stavby) svým rozhodnutím ministr životního prostředí.

     

Záchranná opatření se týkala obojživelníků i plazů, jejichž populace žily (a stále žijí) v území, na němž byla postavena dálnice D11. Realizací našeho projektu jsme zajistili udržení populací obojživelníků a plazů v lokalitách, které sledujeme formou průzkumů a vedení statistických záznamů (z hlediska herpetologie) již více jak třicet let. Projekt byl založen na výstavbě, udržování a obsluze přenosné odchytové bariéry, která zabránila obojživelníkům a plazům vniknout na vlastní stavbu, obslužné cesty a zařízení staveniště. Celkem jsme postavili 24,350 km přenosné odchytové bariéry, na většině stavby jsme umístili odchytové nádoby a zajistili trvalé vybírání obojživelníků a ostatních drobných živočichů, kteří do nich spadli. Statistika živočichů dle přesně identifikovaných míst odchytu nám pak umožnila určit místa pro stavbu trvalých bariér tak, aby zábrany proti vniknutí živočichů na dálnici byly postaveny na potřebných místech a ne zbytečně. Všichni obojživelníci, plazi a ostatní živočichové byli po odchytu  přeneseni na nejbližší vhodné lokality ve směru k rozmnožovacím stanovištím (na jaře) nebo zimovištím (na podzim). Součástí projektu bylo i vybudování několika náhradních rozmnožovacích stanovišť v rámci kompenzačních opatření. Všechna uvedená záchranná opatření byla provedena pod dohledem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Tím byly úspěšně splněny všechny podmínky v rozhodnutí ministra životního prostředí.