Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Realizace atypické zahrady v Praze

22. června 2014
V červnu 2014 se nám podařilo dokončit velký a po technické stránce složitý projekt - doplnit rozsáhlou zahradu v Praze o vodní prvky: potok s nuceným oběhem a soustavu lesních jezírek s kapacitní filtrací. Zahrada je atypická svou velkou rozlohou i položením v členitém terénu. Množství druhů různověkých dřevin a jejich sesázení vytváří působivý celek s tajemnými zákoutími. Majitel zahrady neustále a pečlivě doplňuje stromy, keře i květiny a jeho zahrada tak získává sbírkový charakter.

            

Technicky projekt spočíval v  umístění mnohatunových kamenných bloků do přirozeně působících skupin (s pomocí těžké stavební mechanizace), rozmístění velkého množství různě velkých kamenů do působivých skalek lemujících tok a část břehů a vytvoření prahů v potoce, vybudování separátní kapacitní filtrace pro veškerou vodu protékající novým vodním systémem, vytvoření skalních výchozů ve vybraných partiích zahrady, odtěžení zeminy na místě lesních jezírek.

Vybudovaný potok i soustava lesních jezírek (největší má téměř 300 m2) byly osázeny vodními rostlinami a doplněny několika druhy velkých ryb.