Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Transfery vodních měkkýšů, obojživelníků a plazů v Bratislavě, Slovenská republika

31. května 2017
NaturaServis zajišťovala pro Mestké lesy v Bratislave transfery zvláště chráněných živočichů, zejm. plazů, obojživelníků a vodních měkkýšů v souvislosti s projektem odbahnění Vydrických nádrží. Instalovala dočasnou odchytovou bariéru v délce 1.500 metrů, vč. odchytových nádob, které byly pravidelně kontrolovány a vybírány, a to i  v noci. Nalezení obojživelníci a plazi byli přeneseni na náhradní lokality, kterých je v oblasti Vydrických nádrží dostatek. Vodní měkkýši byli odloveni ze dna Vydrických nádrží III a IV a přeneseni na náhradní stanoviště, odkud budou vráceni zpět po ukončení projektu, napuštění nádrží a jejich biologické stabilizaci.