Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Trvalá bariéra Čertůvka 2013

27. září 2013
V září 2013 jsme instalovali trvalou bariéru systému NaturaServis v délce 470 m u vodoteče Čertůvka. Trvalá bariéra bude bránit vniknutí obojživelníků a ostatních druhů živočichů na dálnici D11 (v blízkosti Hradce Králové).
Jedná se o 2m dlouhé plechové dílce, které jsou pevně přichyceny na kovové zemnící sloupky. Ty jsou povrchově upraveny žárovým zinkováním. Dílce mají speciální profilování, které zabrání bariéru překonat i ocasatým obojživelníkům. V dolní části dílce je zahnutí proti směru tahu živočichů, které znemožní podhrabat se pod bariérou a jednotlivé dílce také zpevní. Dílce jsou do sebe vsazeny a nevzniká tak žádná mezera, problematická a obvyklá u ostatních typů trvalých bariér, která může umožnit čerstvě metamorfovaným obojživelníkům bariéru překonat. Systém bezchybně funguje i v případě sesedání zeminy. V případě poškození bariéry je možné poškozené dílce velmi jednoduše vyměnit, aniž by se tím narušila celistvost ostatních částí většiny bariéry. V případě vodoteče Čertůvka byl použit nízký typ (z 50cm rozvinu) tohoto systému: jednak bariéra nenarušuje vzhled okolního prostředí, jednak tento typ trvalé bariéry je levnější než vysoký typ bariéry (70cm výšky nad terén, 100cm rozvin).

Výstavba liniových staveb, jakou zcela jistě D11 je, zásadním způsobem ovlivňuje život místní fauny a v omezené míře i flóry. Instalace trvalé bariéry ochrání místní populace obojživelníků a ostatních drobných živočichů. Chráněným živočichům znemožní vstoupit do prostoru přilehlé křižovatky, kde by jim hrozila pod koly projíždějících automobilů smrt. Realizace tohoto opatření také zcela naplnila udělené Rozhodnutí orgánu ochrany přírody ke stavbě.