Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Unikátní biotop pro živočichy a rostliny vznikl na Žižkově, Praha

15. května 2017
Náhradní biotop pro zvl. chráněné druhy zejm. obojživelníků a plazů byl vybudován dle podmínek Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy na bývalém nákladovém nádraží Žižkov. NaturaServis dle těchto podmínek vytvořila celou mozaiku biotopů, která umožní dlouhodobé přežívání a reprodukci celému spektru živočichů a rostlin: suché stráně, zídky pro plazy, štěrkové plochy, stabilní a periodické vodní plochy, kladiště a zimoviště pro plazy a obojživelníky. Vhodné stromy rostoucí na náhradním biotopu byly osazeny ptačími budkami. Celá plocha byla zabezpečena pro vniknutí nepovolaných osob a drobných predátorů obojživelníků a plazů -  psů a koček – plotem. NaturaServis mimo to instalovala i trvalou bariéru znemožňující zvl. chráněným plazům a obojživelníkům, transferovaným na náhradní biotop z plochy bývalého nákladového nádraží, opustit tuto plochu.