Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Monitoring

Pravidelně se zapojujeme do faunistických pozorování po celé ČR.  Máme mnohaleté zkušenosti s terénními průzkumy, provádíme monitorování populací obojživelníků a plazů v terénu, a to jak v chráněných oblastech (národní parky, chráněné krajinné oblasti, atd.), tak i v krajině bez statutu zvláštní ochrany. Práce jsou zásadně koordinovány s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Vyhledáváme lokality s výskytem druhů zařazených do systému NATURA 2000. Zároveň jsou pro tyto lokality navrhována nutná opatření sloužící k udržení daných druhů na lokalitě, tj. udržení biologické hodnoty lokality.