Surveys and field measures for nature conservation

Education

Přednášky: přednášíme pro vysoké školy a univerzity, pro agentury zajišťující vzdělávání, pro pořadatele různých druhů kurzů, na konferencích a kongresech (vybrané prezentace jsou uvedeny v sekci Ke stažení).  Naše přednášky jsou určeny pro studenty přírodovědných oborů, odborné pracovníky v oboru ochrany přírody, orgány ochrany přírody (obce, kraje), ekonomy, ale i pro zájemce o ochranu přírody a ekonomii.

Témata: Ochrana přírody v ČR - obecně. Ochrana přírody ve světě - obecně. Ochrana přírody ve vybraných zemích: Kostarika, Ecuador, Venezuela, Sri Lanka. Ochrana obojživelníků a plazů v ČR.  Záchranné transfery a reintrodukce. Deponační nádrže. Posilování přírodních populací pomocí umělých odchovů.  Bariéry proti vstupu obojživelníků do vozovky.  Ochrana rozmnožovacích stanovišť obojživelníků.  Principy monitorování obojživelníků zařazených do seznamu NATURA 2000.  Principy monitorování plazů zařazených do seznamu NATURA 2000. Testování monitorovacích metod obojživelníků a plazů. Hodnoty v ekonomii. Koncepce ekonomického růstu. Koncept ekologické rovnováhy.