Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Produkty

Vyrábíme různé doplňky (ptačí budky, hmyzí domy, broukoviště, špalkoviště, dřevěné varhany), které - jsou-li instalovány na různá stanoviště v přírodě, městských parcích, vesnických návsích, apod. - zvyšují atraktivitu prostředí pro různé druhy živočichů a zároveň slouží i jako vzdělávací pomůcky. Na územích, kde jsou tyto doplňky instalovány, dochází ke zvýšení různorodosti pobytových stanovišť jednotlivých druhů, stanoviště jsou postupně osídlována živočišnými druhy a tím v konečném důsledku dochází ke zvyšování biodiverzity v daném území.

Ptačí budky - zajišťujeme instalaci sýkorníků, budek pro dravce a sovy, budek pro netopýry.

NS_Web_Produkty_11.jpg    NS_Web_Produkty_12.jpg    NS_Web_Produkty_13-(1).jpg

Hmyzí hotely - vyrábíme pro různé druhy hmyzu polootevřené budky. Budky jsou vyskládány nejrůznějšími druhy materiálu tak, aby v nich našly pobytová stanoviště nejrůznější druhy hmyzu.

NS_Web_Produkty_02-(2).jpg    NS_Web_Produkty_01-(2).jpg    NS_Web_Produkty_05.jpg

Broukoviště - upravené a sesazené pařezy a části kmenů (často částečně ztrouchnivělých) s cílem vytvořit pobytové stanoviště pro různé druhy brouků.

Špalkoviště - upravené a sesazené části kmenů s cílem ukázat různorodost (typ kůry, barvu, kresbu a strukturu dřeva)  jednotlivých druhů stromů. Jednotlivé části špalkoviště (části kmenů) jsou označeny českým i latinským názvem druhu stromu.

NS_Web_Produkty_06.jpg    NS_Web_Produkty_07.jpg

Dřevěné varhany - upravené větve různých druhů stromů, označené českým i latinským názvem druhu stromu, zavěšené na příčné břevno. Slouží k poznávání různých druhů stromů a to jak vizuálně (kůra, řez dřevem), tak i z hlediska dřevem vydaných zvuků po úderu dřevěnou holí (každý druh dřeva vydává specifický zvuk).

NS_Web_Produkty_04-(1).jpg   NS_Web_Produkty_08-(1).jpg