Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Umělé odchovy


V  Herpetologické stanici v Hradci Králové posilujeme ohrožené populace obojživelníků a plazů umělými odchovy.  V lokalitě se vzácným druhem odlovíme dospělé jedince ještě před rozmnožením, necháme je kopulovat a vyklást a pak je znovu pustíme do původní lokality, zatímco larvy odchováme v nádržích v Herpetologické stanici. Tak zcela zabráníme mortalitě, ke které v přírodě dochází vyschnutím, predačním tlakem či poškozením stanoviště. Larvy vracíme zpět na původní místo ještě před jejich metamorfózou.