Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Kdo jsme

Jsme společností nabízející komplexní služby pro ochranu přírody a životního prostředí. Výsledkem naší činnosti jsou nejenom precizně provedené průzkumy a zpracované zprávy obsahující hodnocení bioty na určitém území, ale i realizace respektující potřeby zdejší přírody a přání zákazníka. Provedené terénní práce příznivě ovlivňují stav místní fauny a flóry a zvyšují atraktivitu daného prostředí pro jeho obyvatele a turistiku.

Jsme týmem odborníků stavějících na znalostech oboru s mnohaletými zkušenostmi a dobrých vztazích se zákazníky. Naší zásluhou došlo v České republice k obnovení mnoha původních biotopů, realizace námi navržených opatření vedly k záchranám celých populací chráněných živočichů. Terénními pracemi jsme zlepšili stav i vzhled jak volně přístupných krajin, tak i  soukromých pozemků. Svou práci vnímáme i jako poslání, a proto mezi naše výsledky patří i řada příspěvků do odborných publikací a množství uspořádaných vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost a odborníky u nás i v zahraničí.

Těší nás, že navštěvujete naše webové stránky. Vnímáme to jako důkaz, že Vám stav naší přírody není lhostejný.

Váš tým NaturaServis.


 

Herpetologická stanice

Herpetologická stanice byla založena naší firmou v roce 2004 a slouží jako centrum výzkumu našich i zahraničních druhů obojživelníků, plazů, bezobratlých a některých druhů rostlin. Zároveň dočasně chová ty živočichy, kteří jsou ohrožení v přírodě (např. investiční výstavbou), a to až do doby, než je bude možné vrátit na původní stanoviště nebo na novou, náhradní, lokalitu.


Více informací o Herpetologické stanici


Členství v organizacích