Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Realizované zakázky

Seznam všech realizací najdete v sekci Ke stažení -> Ročenky.


V roce 2011 jsme zpracovali pro společnost GEODIS návrh opatření jako podklad pro plán společných zařízení v rámci chystaných pozemkových úprav.       Opatření pro obec byla navržena tak, aby zvyšovala biologickou hodnotu a rozmanitost daného území. Mnohá navržená opatření mohou...
Pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR jsme v roce 2009 realizovali batrachologický a herpetologický průzkum na lokalitě Plachta v Hradci Králové.        Plachta je unikátní lokalitou: území bývalého vojenského cvičáku přímo v intravilánu města bylo po dlouhou dobu silně ovlivněno...
Koncem léta 2009 jsme ukončili biologický průzkum ústí Berounky v Radotíně. Důvodem bylo získat potřebné znalosti o fauně, floře a vegetaci tohoto území v dostatečném předstihu před realizací investičního záměru - vybudování přístavu sloužícího k obsluze sportovních a rybářských lodí.     ...
Na jaře 2009 jsme vybudovali nové biotopy pro obojživelníky v katastrálním území Bohunice (Jihočeský kraj).       Vytvořili jsme na třech místech soustavu tůní, které mají odlišné rozměry, hloubku a míru zastínění. Při jejich budování jsme zachovali porosty sítiny i ostřic. Tyto nové...
V letech 2004 až 2008 jsme realizovali velký projekt na ochranu populací obojživelníků a plazů ohrožených stavebními pracemi při výstavbě dálnice D-11 z Poděbrad do Hradce Králové. Realizaci záchranných opatření uložil Ředitelství silnic a dálnic (investorovi stavby) svým rozhodnutím ministr...
V srpnu 2008 jsme ukončili projekt na ochranu populací obojživelníků a plazů ohrožených provozem na  D-11 na lokalitě Kozí hůra (nedaleko obce Dobšice).  Celkový pohled na trvalou bariéru ve směru na Prahu Bariéra je zhotovena z  TRAPLASTu, materiálu získaného recyklací plastů všech možných...
V roce 2004 jsme s našimi spolupracovníky vytvořili a realizovali projekt na záchranu populací listonoha jarního (Lepidurus apus), který patří mezi kriticky ohrožené druhy bezobratlých dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., příloha III. Jeho populace byly ohroženy stavebními pracemi při výstavbě...
Zobrazeny výsledky 21-27 (z 27)
 |<  <  1 - 2 - 3 >  >|