Průzkumy a terénní práce pro ochranu přírody

Realizované zakázky

Seznam všech realizací najdete v sekci Ke stažení -> Ročenky.


Dne 2.10.2013 jsme úspěšně ukončili zakázku pro Zoo Praha - zoologické zahradě jsme předali zcela novou expozici ve dvojvoliéře pro plazy vytvořenou podle vlastního návrhu.      Nové biotopy jsou určeny jen pro naše druhy plazů, zejména zmije, užovky a různé druhy ještěrek...
V září 2013 jsme instalovali trvalou bariéru systému NaturaServis v délce 470 m u vodoteče Čertůvka. Trvalá bariéra bude bránit vniknutí obojživelníků a ostatních druhů živočichů na dálnici D11 (v blízkosti Hradce Králové). Jedná se o 2m dlouhé plechové dílce, které jsou pevně...
Cílem NaturaServis s.r.o. bylo obnovit mokřadní plochu, která by vhodným způsobem navazovala na biotopy položené níže na vodoteči, ale nebránila by hospodářskému využívání ostatní plochy. Obnovením mokřadu vznikla plocha, kterou využívají zejména obojživelníci jako své rozmnožovací, pobytové i...
Rekonstrukce části nábřežní zdi nad Moravským jezem, který je situován na řece Orlici v Hradci Králové, byla realizována v roce 2013. Připravované stavební práce zasáhly i stanoviště zvláště chráněných druhů organismů, které se nacházejí na území Evropsky významné lokality Orlice a Labe...
V roce 2013 (stejně jako v minulých letech) jsme instalovali celkem 565 m dočasných odchytových bariér na ochranu obojživelníků proti vstupu na silnici vedoucí podél přehrady Souš.       Všechny odchytové nádoby a lapoly byly dvakrát denně kontrolovány a čištěny proškolenou obsluhou...
NaturaServis s.r.o. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze realizuje projekt zaměřený na vývoj a testování technických zařízení - deponačních nádrží -  pro dočasnou deponaci chráněných druhů rostlin a živočichů. Tento projekt je financován Technologickou agenturou ČR. ...
Společnost NaturaServis s.r.o. vybudovala dvě tůně pro posílení populace obojživelníků v lokalitě Štěnec. V této  lokalitě se prakticky nenacházela stabilní volná hladina.  Vybudované tůně nyní slouží jako rozmnožovací stanoviště pro obojživelníky a také jako napajedlo pro různou zvěř. Ke...
Stavba 514 Lahovice - Slivenec je součástí silničního okruhu kolem Prahy. Společně se stavbami 513 Vestec - Lahovice, 512 Dálnice D1 – Jesenice – Vestec a úsekem 515 Slivenec - Třebonice vytváří jihozápadní část celého okruhu, který propojil dálnici D5 (směr Plzeň) s dálnicí D1 (směr Brno). ...

D8 - obnova mokřadu

31. července 2012
V červenci 2012 jsme dokončili projekt obnovy mokřadu přiléhajícího k dálnici D8. V rámci této  realizace byly vybudovány 2 velké tůně splňující parametry rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (vydaného pro Ředitelství silnic a dálnic ČR). Dále jsme vybudovali trvalou bariéru bránící...
Dne 14.4.2012 jsme zorganizovali na základě poptávky Královéhradeckého kraje jednodenní osvětově výchovnou akci v  přírodní památce Na Plachtě v Hradci Králové - "Den otevřených dveří Na Plachtě".      Již od 7 hodin jsme instalovali ukázky systému bariér na ochranu obojživelníků a...
Zobrazeny výsledky 11-20 (z 27)
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >|